O mnie

 • Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydziału filologii rosyjskiej, specjalizacja – „teoria i praktyka przekładu” (1996).
 • Od roku 1996 jestem czynnym tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/343/05.
 • Jestem też tłumaczem technicznym, wpisanym na listę Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT – Rejestr Tłumaczy nr 011069).
 • Posiadam aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego ABW uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.
 • Jestem wykładowcą w Katedrze Unesco do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (specjalistyczne studia podyplomowe dla tłumaczy).
 • Mam na swoim koncie wiele tłumaczeń z różnych dziedzin: od dokumentacji techniczno-ruchowych, poprzez akty prawne, umowy, kontrakty, foldery reklamowe, aż po napisy dialogowe do filmów, sztuki teatralne i traktaty filozoficzne.
 • W charakterze tłumacza ustnego, uczestniczyłem w kraju i za granicą (Rosja) w wielu spotkaniach, rozmowach biznesowych i konferencjach.
 • Pracowałem w Ambasadzie RP w Moskwie w randze I-go Sekretarza jako zastępca Dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie.
0
Lata doświadczenia
0
Zadowolonych klientów instytucjonalnych
0
Godzin tłumaczeń ustnych
0
Przetłumaczonych stron

Rodzaje tłumaczeń

(ustne i pisemne)

Tłumaczenia cywilnoprawne

 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 • Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, pisma procesowe, orzeczenia.
 • Przesłuchania, ceremonie zawarcia związku małżeńskiego.
 • Akty notarialne, pełnomocnictwa.
 • Testamenty, oświadczenia, protokoły.
 • Dokumenty tożsamości, karty pobytu.
 • Prawa jazdy, dowody rejestracyjne, umowy sprzedaży samochodu, pełnomocnictwa na wyjazd za granicę.

Tłumaczenia biznesowe

 • Akty założycielskie spółki, dokumenty statutowe.
 • Kupno-sprzedaż udziałów w spółkach.
 • Dokumenty rejestrowe (KRS, NIP, REGON, INN, OKPO, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Pełnomocnictwa, umowy, faktury i inne.
 • Spotkania biznesowe, negocjacje, szkolenia, konferencje, prezentacje.

Cennik usług

Przy stałych zleceniach i przy dużych ilościach zamawianych dokumentów udzielany jest rabat oraz istnieje możliwość negocjacji końcowej ceny.


Gotowe dokumenty dostarczam opracowane komputerowo w wersji „papierowej” i/lub elektronicznej (dyskietka, CD-ROM, e-mail).

Poniżej przedstawiam cennik przekładu 1 strony (1125 znaków bez spacji, czyli około 1500 znaków ze spacjami). Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym.

Tłumaczenia pisemne

Informacja podstawowa
Taryfa
z polskiego  
na rosyjski
z rosyjskiego 
na polski
Normalna57,00 zł44,00 zł
Ekspres60,00 zł55,00 zł
Super Ekspres86,00 zł78,00 zł
 
Informacja dodatkowa
Rodzaj czynności
Cena

Sporządzenie uwierzytelnionej kopii przekładu

25% ceny oryginału

Komputerowe przepisanie tekstu w języku rosyjskim

15,00 zł za stronę

Korekta czyli sprawdzenie dostarczonego tłumaczenia

50% stawki tłumaczenia

Tłumaczenie plików graficznych (jpg, Corel, bmp i inne) – w zależności od stopnia złożoności rysunku oraz ilości tekstu

od 30 zł do 80 zł

Tłumaczenie tekstu o wyższym stopniu trudności (specjalistycznego, napisanego pismem ręcznym)

możliwa dopłata do 50% ceny „standardowej”

Tłumaczenie 1 strony (1125 znaków) dokumentów sprzed 1917 roku, sporządzonych pismem ręcznym  (akty notarialne, metryki itp.) z języka rosyjskiego na polski

65,00 zł

Tłumaczenie ze słuchu 1 strony (1125 znaków ze spacjami w tekstowym dokumencie wynikowym) materiału dźwiękowego (CD-ROM, mp3)

85,00 zł

 • Przekład uwierzytelniony (przysięgły): stawki analogicznie do wymienionych wyżej, 1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami.

 

TŁUMACZENIE AUDIOWIZUALNE

cena za 10-minutowy akt (fragment materiału)

Film fabularny

90 zł

Film dokumentalny

110 zł

Tłumaczenie ze słuchu

+ 50%

Przygotowanie i lokaliazcja napisów

+ 30 zł

Tłumaczenia ustne

(np. tłumaczenie czynności notarialnych, udział w rozprawie sądowej, tłumaczenie ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w USC, tłumaczenia biznesowe w trakcie rozmów handlowych, negocjacji, wideokonferencji itp.)

Rodzaj usługi
Cena

Pierwsza godzina tłumaczenia ustnego

150,00 zł

Każda kolejna godzina tłumaczenia ustnego

100 zł

Dodatek za tłumaczenie ustne w nocy (22.00 – 6.00) i dni świąteczne

50% ceny

Cena za dzień pracy (8 godzin) tłumaczenia konferencyjnego, konsekutywnego lub symultanicznego (jednak nie mniej niż pół dnia pracy)

1000,00 zł

W razie takiej konieczności Zamawiający pokrywa koszty przejazdu tłumacza (wg rozliczenia kilometrów) oraz ew. koszty noclegu i wyżywienia.

Podane wyżej wartości są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg kc.

!!! UWAGA !!!

Tłumaczę również strony internetowe.

 

Oprócz przetłumaczenia tekstu, wykonuję również modyfikację plików graficznych (obrazków, tudzież napisów w formie plików graficznych GIF) zawierających napisy, tak aby były one wygodne w dalszej obróbce.

Rekomendacje

Wykaz Klientów, 
dla których realizowałem tłumaczenia:

Agromex, Alma, Asfor, ATA – Pszczyna, Baildonit, Biuro Rachunkowe SIMBA, Budimex, BZUT, Carboautomatyka, Celt-Glas, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Chemet, Danone, Ex-Bodim, GeoGlobe, Główny Instytut Górnictwa, Grupa „Concord”, HTK, HYDAC, Iglotechnik, Invertim, Kruk & Fischer, Lasy Państwowe, New Generation Cosmetics, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Patentus, Pnema Technology, Policja, Primax, Prokuratura Rejonowa / Okręgowa, Real, Reporter, Rosa, Sądy Rejonowe / Okręgowe, Schaefer Polska, Sertop, Taller Polska, TIM Studio, TKN-Connect, Wartez, Wobet-Hydret, Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG-Bieruń, Zakmet. 

Zapraszam do współpracy!

Kontakt

Dane kontaktowe
 • Telefon: +48 609 72 62 72
 • e-mail: rosyjski@onet.pl
 • adres: 43-100 Tychy, ul. Brzozowa 16a/12
Formularz kontaktowy

TOP